• 1¥ = 3,580
  • 1900 636 648
Chính sách
06.06.2023
Chính sách lưu kho
“Lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Mona tại Việt Nam.
Chính sách
06.06.2023
Chính sách kiểm hàng
Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đơn hàng...
Chính sách
06.06.2023
Quy định đặt hàng
Chúng tôi là đơn vị trung gian cung cấp các dịch vụ về đặt hàng, thanh toán, vận chuyển giữa khách hàng và nhà cung ...
Chính sách
15.05.2023
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật quyền riêng tư cho Mona

Danh mục

Dịch vụ
Tin tức
Chính sách
Hướng dẫn
Bảng giá
Giới thiệu